VYSÁVÁNÍ LISTÍ

DL1801VE

foukání a vysátí do kontejneru cena 350,- Kč / hodinu bez DPH

odvoz na kompostárnu cena 600,- Kč/ hodinu bez DPH